Společenství Projekt ON

jako v nebi, tak i na zemi
Mt 6,10

Jsme katolické společenství se zaměřením na mladé lidi a rodiny. Vycházíme z farnosti Valašské Klobouky, avšak naše skupinky jsou i v okolních farnostech a velkých městech. V rámci našeho působení toužíme předávat zkušenost s živým Bohem a zvěstovat radostnou zvěst evangelia. Věříme, že Bůh vložil každému člověku do srdce originální kombinaci talentů a darů, skrze něž touží zasahovat naše okolí.

evangelizace

kavárna

modlitební služba

formace

Kontakt & podpora

e-mail: spolecenstvi@projekt-on.cz
vedoucí společenství: Rosťa Šerý (rosta@projekt-on.cz)

Možnost podpory

Společenství Projekt ON, z. s.
Příčná 154
Valašské klobouky 76601
IČO: 09835148
číslo účtu: 2401936642/2010